Een muzikale opvoeding voor uw kind is van onschatbare waarde voor de rest van zijn of haar leven. Samen spelen en iets moois creëren: het maakt een onuitwisbare indruk. En u leest meer voordelen van muziekbeoefening door hier te klikken.

Vanzelf gaat het niet. Van het kind wordt pleizer, inzet en discipline verwacht voor het bijwonen van lessen en het zelf studeren. U als ouders zult een aanmoedigende rol spelen als het even tegenzit. Soms wordt van u verwacht om uw kind te begeleiden naar een optreden. En u dient ook de kosten voor de contributie en de lessen te dragen. Daar staat tegenover dat Concordia een leuke en veilige vriendenclub kan worden voor uw kind.

Alleen maar oefenen in de eerste jaren vergt veel van het doorzettingsvermogen van uw kind. Concordia probeert dan ook op een aantal momenten per jaar de leerlingen te laten optreden tijdens concerten van het hele korps. Ook worden solisten- concoursen georganiseerd waar uw kind aan mee kan doen.

En laten we er niet omheen draaien: lesnemen kan kostbaar zijn. Het bestuur is zich hier terdege van bewust en probeert binnen haar beperkte mogelijkheden leerlingen te subsidieren. Ten eerste is het mogelijk om het instrument dat uw kind kiest te lenen van Concordia. Ten tweede krijgen leerlingen contributieverlaging. Ten derde probeert Concordia de lesgelden van de eigen opleiding zo laag mogelijk te houden. Tenslotte zijn (in het verleden) bijdragen geleverd aan lesgelden van bijv. Kumulus.

Neem contact op met de Harmonie om de onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor uw kind. Het gaat dan om keuzes als het soort instrument dat geschikt is om mee te beginnen of om de opleidingsmogelijkheden die er zijn (privé-les, groepsles bij Concordia